این مقاله در مجله معرفت ادیان در پاییز ۱۳۹۲ از صفحه ۲۱ تا ۳۵ منتشر شده است.

نویسندگان: سید غلامعباس موسوی مقدم (كارشناس ارشد كلام مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني)،  محمد جعفری هرندی (استاديار موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني)

چکیده:

در عالم آفرينش جدا از موجودات محسوس، موجودات نامحسوسي نيز وجود دارند كه در شرايط عادي، براي ما قابل درك حسي نيستند. يكي از آن موجودات نامحسوس جن است.    
اعتقاد به وجود جن مختص اسلام نيست و در ديگر اديان ابراهيمي نيز پذيرفته شده است و در متون مقدس آنان ريشه دارد.    
اسلام جنيان را موجوداتي حقيقي، همچون انسان و فرشته مي‌داند؛ اما يهوديان و مسيحيان آنها را فرشتگان متمرد مي‌شمرند.

Register to read more...

جِنّ،   مفهومی از مفاهیم قرآنی ناظر به موجودی پنهان از نظر، که غالباً در تناظر با اِنس به عنوان یکی از دو گونۀ متقارن از مخلوقات پروردگار به شمار می‌رود. مفهوم فراگیر این موجود، افزون بر روایات تفسیری و جز آن، به‌ویژه در اندیشۀ مسلمانان بازخوردی گسترده یافته، و به مثابۀ حلقه‌ای میان آدمی و موجودات زبَرین واقع گشته است. این موضوع در این مقاله زیر 3 عنوان بررسی می‌شود:

Register to read more...

اطلاعات تماس

  • ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • آیدی تلگرام: www.telegram.me/alinaji314

درباره ما

این سایت به همت جمعی از پژوهشگران حوزوی راه اندازی گردیده است. این گروه با تکیه بر آیات و روایات، به تحقیق پیرامون مسائل ماوراء الطبیعی و تبیین آنان از نگاه اسلامی می پردازد.

  کانال ما در آپارات
کانال ما در تلگرام کانال ما در تلگرام

درباره سایت نجات از جن

این سایت به همت جمعی از پژوهشگران حوزوی راه اندازی گردیده است. این گروه با تکیه بر آیات و روایات، به تحقیق پیرامون مسائل ماوراء الطبیعی و تبیین آنان از نگاه اسلامی می پردازد.

تماس با ما

  • ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • آیدی تلگرام: www.telegram.me/alinaji314