قابلیت های جنیان و شیاطین

2-تصرف در افکار

خود این قابلیت را می توان در دو عنوان جزئی تر تشریح نمود:

1-2. ذهن خوانی و القاء افکار به ذهن فرد

یکی از قابلیت های اولیه که جنیان و شیطاطین در اغلب موارد از آن بهره میگیرند، قابلیت خواندن افکار موجود در ذهن فرد است. با استفاده از همین قابلیت است که شیاطین وساوس خود را بر انسان ها القا می نمایند. بعضا افرادی که با شیاطین جنی ارتباط دارند، از این قابلیت استفاده کرده و افکار مخاطبین خود را می خوانند. برخی افراد نیز گمان می برند که آنان از غیب مطلع بوده و همه چیز را نسبت به آنان می دانند.

2-2. ایجاد فراموشی

به استناد آیه 63 سوره کهف، یکی از قابلیت های شیاطین جنی، ایجاد فراموشی و پاک کردن افکاری است که در ذهن انسان وجود داشته است. در روایات فراوانی نیز، به این مطلب اشاره شده و یکی از مسائلی که با حضور شیاطین بر انسان عارض می شود، فراموشی و کاهش قدرت حافظه است.

 

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَ‌حُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَ‌يْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ‌ سَرَ‌بًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِ‌نَا هَـذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ أَرَ‌أَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَ‌ةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ‌هُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ‌ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

و [ياد كن‌] هنگامى را كه موسى به جوانِ [همراه‌] خود گفت: «دست بردار نيستم تا به محل برخورد دو دريا برسم، هر چند سالها[ى سال‌] سير كنم.» (۶۰) پس چون به محل برخورد دو [دريا] رسيدند، ماهىِ خودشان را فراموش كردند، و ماهى در دريا راه خود را در پيش گرفت [و رفت‌]. (۶۱) و هنگامى كه [از آنجا] گذشتند [موسى‌] به جوان خود گفت: «غذايمان را بياور كه راستى ما از اين سفر رنج بسيار ديديم.» (۶۲) گفت: «ديدى؟ وقتى به سوى آن صخره پناه جستيم، من ماهى را فراموش كردم، و جز شيطان، [كسى‌] آن را از ياد من نبرد، تا به يادش باشم، و به طور عجيبى راه خود را در دريا پيش گرفت.» (۶۳)

دکمه بازگشت به بالا