قابلیت های جنیان و شیاطین

۲-تصرف در افکار

خود این قابلیت را می توان در دو عنوان جزئی تر تشریح نمود:

۱-۲. ذهن خوانی و القاء افکار به ذهن فرد

یکی از قابلیت های اولیه که جنیان و شیطاطین در اغلب موارد از آن بهره میگیرند، قابلیت خواندن افکار موجود در ذهن فرد است. با استفاده از همین قابلیت است که شیاطین وساوس خود را بر انسان ها القا می نمایند. بعضا افرادی که با شیاطین جنی ارتباط دارند، از این قابلیت استفاده کرده و افکار مخاطبین خود را می خوانند. برخی افراد نیز گمان می برند که آنان از غیب مطلع بوده و همه چیز را نسبت به آنان می دانند.

۲-۲. ایجاد فراموشی

به استناد آیه ۶۳ سوره کهف، یکی از قابلیت های شیاطین جنی، ایجاد فراموشی و پاک کردن افکاری است که در ذهن انسان وجود داشته است. در روایات فراوانی نیز، به این مطلب اشاره شده و یکی از مسائلی که با حضور شیاطین بر انسان عارض می شود، فراموشی و کاهش قدرت حافظه است.

 

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَ‌حُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَ‌یْنِ أَوْ أَمْضِیَ حُقُبًا ﴿۶٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَیْنِهِمَا نَسِیَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِی الْبَحْرِ‌ سَرَ‌بًا ﴿۶١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِینَا مِن سَفَرِ‌نَا هَـذَا نَصَبًا ﴿۶٢﴾ قَالَ أَرَ‌أَیْتَ إِذْ أَوَیْنَا إِلَى الصَّخْرَ‌هِ فَإِنِّی نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِیهُ إِلَّا الشَّیْطَانُ أَنْ أَذْکُرَ‌هُ وَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِی الْبَحْرِ‌ عَجَبًا ﴿۶٣﴾

و [یاد کن‌] هنگامى را که موسى به جوانِ [همراه‌] خود گفت: «دست بردار نیستم تا به محل برخورد دو دریا برسم، هر چند سالها[ى سال‌] سیر کنم.» (۶۰) پس چون به محل برخورد دو [دریا] رسیدند، ماهىِ خودشان را فراموش کردند، و ماهى در دریا راه خود را در پیش گرفت [و رفت‌]. (۶۱) و هنگامى که [از آنجا] گذشتند [موسى‌] به جوان خود گفت: «غذایمان را بیاور که راستى ما از این سفر رنج بسیار دیدیم.» (۶۲) گفت: «دیدى؟ وقتى به سوى آن صخره پناه جستیم، من ماهى را فراموش کردم، و جز شیطان، [کسى‌] آن را از یاد من نبرد، تا به یادش باشم، و به طور عجیبى راه خود را در دریا پیش گرفت.» (۶۳)

دکمه بازگشت به بالا