قابلیت های جنیان و شیاطین

5-ایجاد و درمان بیماری

یکی از مسائل دیگری که در آیات مختلفی از قرآن به آن اشاره شده، ایجاد بیماری توسط شیاطین جنی است. یکی از این آیات آیه 275 سوره بقره است که در آن به قابلیت ایجاد جنون (دیوانگی) توسط شیاطین اشاره شده است. در این آیه خداوند، وضع رباخواران در قیامت را به فردی که توسط شیاطین دیوانه شده اند، تشبیه کرده است.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّ‌بَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ … ﴿٢٧٥﴾

کسانی که ربا می خورند به پای نمی خیزند، مگر مانند به پای خاستن کسی که شیطان او را با تماس خود آشفته حال کرده [و تعادل روانی و عقلی اش را مختل ساخته] است … (۲۷۵)

 

علامه طباطبایی نیز در تفسیر شریف المیزان، ذیل آیه مذکور این نکته را متذکر شده و می فرمایند: تشبيهى كه در آيه شده ، و رباخوار را به كسى تشبيه كرده كه در اثر مس شيطان ديوانه شده ، خالى از اين اشعار نيست كه چنين چيزى (يعنى ديوانه شدن در اثر مس شيطان ) امرى است ممكن ، چون هر چند آيه شريفه دلالت ندارد كه همه ديوانگان در اثر مس شيطان ديوانه شده اند، ولى اينقدر دلالت دارد كه بعضى از جنونها در اثر مس شيطان رخ مى دهد.

مطلب ديگرى كه از اين آيه استفاده مى شود اين است كه هر چند دلالت ندارد بر اينكه مس نامبرده به وسيله خود ابليس انجام مى شود چون كلمه (شيطان ) به معناى ابليس نيست ، بلكه به معناى شرور است ، چه از جن باشد و چه از انس ، و ليكن اين مقدار دلالت دارد كه بعضى از ديوانگى ها در اثر مس جن كه ابليس هم فردى از جن است ، رخ مى دهد.

همچنین در روایات متعدد، یکی از علل بیماری هایی همچون صرع نیز جنیان و شیاطین جنی بیان شده است. یکی از عمده آسیب هایی که به پیروان فرقه عرفان کیهانی (حلقه) وارد می شود، از همین قبیل است.

دکمه بازگشت به بالا