روزنه های ورود جن

۳-ترس

آنطور که در روایات و آیات قرآن آمده است، یکی از ابزارهای تسلط شیطان بر انسان، ترس است. البته بایستی دقت داشت که ترس را می توان به دونوع معقول و غیرمعقول تقسیم نمود. بدین صورت که: اجتناب انسان از مسائلی که ممکن است به وی آسیب بزند، ترسی معقول است. مثلا فرد از صدای انفجار ناگهانی می ترسد و از ترس جانش فرار می کند. منتهی آن ترسی که مبنای عقلی نداشته باشد و صرفا به خاطر وساوس شیطان و حرکاتی که آنان انجام می دهند باشد، ترسی غیرمعقول بوده و به سلطه شیطان منجر می گردد.

اِنَّما ذلِکُمُ الشَّیطنُ یُخَوِّفُ اَولِیآءَهُ فَلا تَخافُوهُم وَ خافُونِ اِن کُنتُم مُؤمِنین (آل عمران/۱۷۵)

در واقع، این شیطان است که دوستانش را مى‌ترساند؛ پس اگر مؤمنید از آنان مترسید و از من بترسید.

دکمه بازگشت به بالا