روزنه های ورود جن

۴-عدم رعایت برخی از آداب زندگی اسلامی

اگر به متن روایات ناظر به آداب زندگی اسلامی مراجعه کنید، خواهید دید که در موارد زیادی، علت استحباب و یا کراهت برخی از این آداب، به خاطر تنظیم ارتباط زندگی ما با جنیان و شیاطین است. با توجه به این که مواردی از این قبیل را، ضمن بخش درمان آسیب های جنیان و شیاطین ذکر خواهیم کرد، از ذکر آن ها خودداری می­کنم.

دکمه بازگشت به بالا