روزنه های ورود جن

۵-افزایش توهم

یکی از روزنه های اساسی که با توجه به ماهیت جنیان و حالت های روانی خاص انسان می توان ذکر کرد، افزایش توهم است. بدین معنا که عواملی که باعث افزایش توهم بدون ضابطه انسان بشوند، می توانند انسان را در مقابل جنیان و شیاطین جنی آسیب پذیر نمایند. برخی از این عوامل عبارتند از:

۱-۵. مصرف مواد مخدر توهم­زا همچون شیشه و حشیش.

مصرف این مواد یکی از عواملی است که باعث افزایش بی ضابطه توهم و تخیل انسان می شود. توصیه به مصرف گیاهان توهم زا همچون پیوته[۱]و تاتورا[۲] در عرفان سرخپوستی، مصرف حشیش توسط مرتاضان هندی برای ارتباط گرفتن با خدایان و … را می توان از این منظر تحلیل نمود.

مطالعه عوارض بالینی مصرف این نوع مواد و توهمات حاصل از آن، تشابه زیادی با حالات افرادی دارد که مورد هجمه جنیان قرار گرفته اند. منتهی این مساله فعلا در حد یک فرضیه بوده و مطالعات میدانی بر روی آن ادامه دارد.

 

۲-۵. ضعف عمومی بدن و کمبود ویتامین B1

۳-۵. انجام برخی از انواع مدیتیشن، خصوصا یوگا.

انجام برخی از این تمارین مدیتیشن و ریلکسیشن، باعث ایجاد حالت خلسه و بعضا محرومیت حسی[۳] در انسان شده، و یکی از عوامل موثر در افزایش توهم انسان است. نوع کامل شده این تمرینات، که با عقاید مشرکانه و کفر آمیز طریقت هندوئیسم نیز ترکیب شده یوگا است. متاسفانه امروزه بیش­تر، یوگا به عنوان یک ورزش در بین عموم معرفی می­شود، که به اذعان کسانی که به عنوان تدوین کنندگان اصلی این طریقت و مروجین اصلی آن محسوب می شوند، چنین دیدگاهی نسبت به آن ندارند.[۴]

موارد دیگری را نیز برای این روزنه می توان برشمرد که به علت رعایت اختصار از آنان چشم پوشی می­نمائیم. منتهی همانگونه که در ابتدا بیان شد، روزنه افزایش توهم یکی از روزنه های اساسی و مهم می باشد. بعضا تشریح برخی ابعاد و چگونگی تاثیر روزنه های دیگر را نیز با استفاده از این روزنه می­توان تبیین نمود.

به عنوان مثال در باب گناه دروغ می توان این منظر را در نظر گرفت که فردی که دروغ می گوید، در واقع مساله ای توهمی را به عنوان واقعیت در نظر گرفته و تعقیب می نماید. ممارست در این امر موجب می­شود که فرد با توهمی بی ضابطه و خلاف شریعت و عقل زندگی خود را دنبال نموده و آسیب پذیریش نسب به شیاطین بالا می رود.[۱] . Peyote

[۲] . Datura inoxia

[۳] . Sensory deprivation شرایطی که در آن تحریک حسی ارگانیسم شدیداً کاهش می‌یابد.

[۴] . برای مطالعه بیشتر در این زمینه و ارتباطات میان اعمال و فلسفه یوگا و شیاطین. ر.ک به کتاب: حقیقت یوگا، حمیدرضا مظاهری سیف، صهبای یقین، ۱۳۹۳. این کتاب ب همراه یک نرم افزار به همین عنوان توسط موسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی منتشر شده است.

دکمه بازگشت به بالا