روزنه های ورود جن

7-متفرقه

در پایان بد نیست به برخی از مسائلی که باعث اطلاع جن­گیران از برخی از مسائل زندگی افراد می شود نیز، اشاره داشته باشیم. این که این نکته در فصل روزنه ها ذکر می شود، بدین معنا نیست که اگر کسی این اطلاعات را از فرد مورد نظر داشته باشد، حتما می تواند به ان فرد ضربه بزند؛ و یا به تعبیر ما روزنه او باز شود. بلکه اگز این موارد در اختیار این افراد شیطان صفت قرار گیرد، می توانند به صورت راحت تری زندگی فرد را بررسی و در صورت مهیا بودن شرایط، باز بودن روزنه، آسیب هایی را وارد نمایند. اما این مسائل چیست؟

 

اگر مواردی از قبیل نام فرد (خصوصا نامی که در منزل صدا می زنند)، نام مادر، تصویر فرد، تاریخ تولد (خصوصا به قمری)، اشیاء مربوط به فرد (مثلا انگشتر، لباس و …) و یا اجزائی از بدن فرد (مثلا یک تار مو، ناخن، قسمتی از پوست و …) در اختیار افراد مرتبط با جنیان قرار گیرد، می توانند در زمان کوتاهی اطلاعاتی از زندگی شما به دست آورند. بنابراین حتی المقدور از در اختیار قرار دادن موارد مذکور به افراد مشکوک خودداری نمائید.

مطلبی که بیان شد، شواهد محکمی در آیات و روایات نداشته، و تنها نتیجه بررسی برخی از کتب علوم غریبه و مشاهدات عینی بوده است.

دکمه بازگشت به بالا